قرنطینه
تداوم نظارت بر تعطیلی اصناف در گیلان 15 آذر 1399

تداوم نظارت بر تعطیلی اصناف در گیلان

شهر خوب/ مهدی نقدی از صاحبان واحدهای صنفی خواست شیوه نامه های بهداشتی را با دقت اجرا کنند و مشاغلی که باید تعطیل باشند به هیچ عنوان در این مدت فعالیت نکنند. وی افزود : تخلفات به صورت موردی مشاهده می شود ، اما در مجموع همکاری اصناف در این روزهایی که محدودیت های کرونایی اجرا می شود بسیار خوب است. معاون نظارت و بازرسی […]