مجید نیکویی
آیین معارفه فرمانده جدید نیروی انتظامی لنگرود برگزار شد 30 بهمن 1399

آیین معارفه فرمانده جدید نیروی انتظامی لنگرود برگزار شد

شهر خوب / رحیم حیدری فرماندار لنگرود در آیین تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان امنیت را بنیادی ترین نیاز جامعه  دانست و گفت اجرای همه برنامه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ورزشی بدون امنیت بی اساس است. رئیس شورای تامین شهرستان لنگرود همچنین افزود در شرایطی که دشمنان به دنبال نا […]