محمد ایدروم
کنعانی رییس شورا شد ؛ بهمن مرتضی پور سرپرست شهرداری 24 مرداد 1400
شروع به کار شورای شهر لاهیجان ؛

کنعانی رییس شورا شد ؛ بهمن مرتضی پور سرپرست شهرداری

در نخستین روز از فعالیت شورای شهر لاهیجان ، بهمن کنعانی به عنوان رییس شورا برگزیده شد و با رای اعضای شورا بهمن مرتضی پور سرپرست شهرداری لاهیجان شد .