محمد رحمتی
تمدید ثبت نامه کتاب‌های درسی در مدارس گیلان 14 شهریور 1400

تمدید ثبت نامه کتاب‌های درسی در مدارس گیلان

توزیع کتاب‌های درسی دانش آموزان در همه مقاطع تحصیلی تا ۱۷ شهریور تمدید شد.