محمد عباسی
افتتاح پروژه بنیاد مسکن در بخش مرکزی لاهیجان 03 شهریور 1400
در دومین روز از هفته دولت؛

افتتاح پروژه بنیاد مسکن در بخش مرکزی لاهیجان