مرتضی عاطفی.شهرداری.شورای شهر.ساخت و ساز.
احیای پلیس ساختمان برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز 12 خرداد 1400

احیای پلیس ساختمان برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز

مرتضی عاطفی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت اظهار داشت: جلسه شورای معاونین شهرداری رشت به ریاست سید محمد احمدی شهردار رشت برگزار شد. وی تصریح کرد: در این جلسه مصوبات جلسه قبل بررسی و مدیران مربوطه گزارشی از عملکرد هفتگی ارائه دادند. عاطفی به تاکیدات شهردار رشت مبنی بر احیای پلیس ساختمان […]