واکسن هنرمندان
هنرمندان برای دریافت واکسن کرونا ثبت نام کنند 08 شهریور 1400

هنرمندان برای دریافت واکسن کرونا ثبت نام کنند

هنرمندان عضو صندوق اعتباری هنر با مراجعه به سامانه نوبت دهی واکسیناسیون و براساس شرایط اعلام شده برای دریافت نوبت تزریق واکسن کرونا اقدام کنند