واکسن کوبرکت
رهبر انقلاب دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند + تصاویر 01 مرداد 1400

رهبر انقلاب دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند + تصاویر

رهبر انقلاب نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند.